Roczek Helenki – sesja plenerowa Łowicz

Pasjonaci Łowicza którzy kultywują tradycję Łowicką, były Łowickie stroje ludowe, była staropolska zagroda Łowicka w Maurzycach…świetny materiał z pleneru Łowickiego Helenki